Katalog artystów

Bartłomiej Jarmoliński

 z cyklu Judytaz cyklu Judyta
Twoje buty swiadcza o tym kim jestesTwoje buty swiadcza o tym kim jestes Gloria - artis

 Bartek Jarmoliński (rocznik 1975), absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (dyplom obronił w 2001 roku w Pracowni Rysunku u prof. Romy Hałat na Wydziale Edukacji Wizualnej). To jeden z najintensywniej rozwijających się łódzkich artystów współczesnych, aktywnie uczestniczący w polskim życiu kulturalnym poprzez udział w przeglądach sztuki współczesnej (Bielska Jesień, Piotrkowskie Biennale Sztuki, Triennale Współczesnego Malarstwa Polskiego w Rzeszowie. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą, do najbardziej znaczących należały projekty Galerii Zero w Berlinie, Dom i Wieża Krakowska w Norymberdze, Kolner Haus w Kolonii, The Bike Shed/ w Inverness, Het Strijkijzer w Hadze, Inchmore Gallery w Inchmore).

Z polskich wystaw przypomnieć warto projekt: "Kobieta z marmuru" w Galerii Manhattan, Łódź, 2013. W projekcie tym zaprezentował pracę ,,Gloria Artis” na którą składały się dużego formatu zdjęcie i film video. Artysta przedstawił siebie z namalowanym orderem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w kulturze na klatce piersiowej. Przytaczając definicję znaczenia i kryteriów wedle których order jest przyznawany odnosi to do ciężkiej sytuacji ludzi pracujących w placówkach kulturalnych oraz artystów, często żyjących na krawędzi. W trakcie wykonywania performance do kamery zmywa order po którym pozostaje jedynie piekąca, nieprzyjemna plama na ciele przytaczając nazwę wybitnego odznaczenia jakim jest Gloria Artis.

Jarmoliński brał udział w ostatnich latach w wystawach m.in. Otwarta Pracownia, PGS, Sopot, 2012,Shoot me, Het Strijkijzer, Haga, 2010, 6 jahre Galerie Zero, Berlin, Żebro Ewy? potencje męskości / Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, galeria Studio, Warszawa, 2009. Ma w swym dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych, m.in. POProgram/2009, Cooltowi/2010,Santo Subito/ 2011, MAN- RW/2010 ,Saint M/ 2011, Gdzieś jest lecz nie wiadomo gdzie, świat w którym baśń ta dzieje się/2012, Zderzenia/ 2013, Stany skupienia/2013. Warto też wspomnieć, że Bartek Jarmoliński, jako jeden z nielicznych żyjących artystów z Łodzi, ma biogram w Wielkiej Encyklopedii Malarstwa Polskiego (wyd. Kluszczyński, 2011).

Wychodząc od konwencji pop-artu, plakatu i hiperrealizmu Bartek Jarmoliński wypracował własny język malarskiej wypowiedzi, za pomocą którego komentuje – i kreuje – otaczającą go rzeczywistość. W swoich pracach: płótnach, fotografiach, obiektach oraz filmach video, podejmuje problemy dotykające Europejczyka XXI wieku, funkcjonującego w świecie konsumpcji, dyktatu mass-mediów, estetyzacji ulicy, manipulacji ludzkim wizerunkiem, zachwiania proporcji pomiędzy sferami sacrum i profanum. Bartek z dystansem i autoironią pokazuje siebie – współczesnego artystę i bohaterów współczesności, uwikłanych w dziwne zależności i sytuacje, wykreowane na potrzeby popkultury. Interesują go współcześni święci (cykl malarski Santo Subito, 2008-2012), publiczny wizerunek i społeczna rola artysty (cykl fotografii pt. Polski Export, 2009), zacieranie granicy między fikcją a rzeczywistością (cykl malarski Impossible, 2012), problemy tożsamości płciowej (cykl fotografii Confession after hours, 2008-2009), zależności i korespondencje między sztuką a polityką (Konflikt jako źródło wartości/Sukienki, obiekty z lat 2011-2012).

To sztuka problemowa i bardzo aktualna, sztuka stawiająca przed widzem ważne i trudne pytania dotyczące ludzkiej egzystencji, narodowej przeszłości i przyszłości, lokalnej tożsamości, wartości ważnych i ponadczasowych dla dzisiejszego człowieka. Jej stylizowana dekoracyjność, jaką odnajdziemy zwłaszcza w obrazach malarskich, jest odpowiedzią artysty na estetyzację kultury masowej, za którą kryją się właściwe każdemu z nas lęki, fobie, niepokoje. Jego prace obnażają system tworzenia i funkcjonowania wielu stereotypów w dzisiejszej rzeczywistości od próby określenia pojęcia ,,mężczyzna” po człowieka który stał się produktem na sprzedaż i idącymi za tym konsekwencjami. ,,Gloria artis”-video/2013 , ,,Reakcje” /2012, ,,Confessions after hours” –video,/2009, ,,Wstyd” /2010 to filmy w których występuje jako główny bohater, traktując swoje ciało jako główne narzędzie do wypowiedzi w podejmowanej przez autora problematyce. Są to zapisy jego performance wykonywanego do kamery. Okazjonalnie wykonuje również performance przed publicznością. Do najistotniejszych należą ,,Fakt”/2012, ,,Czego oczekujesz od sztuki”/2011 czy ,,Ein Kunstler aus Polen ein gutes produkt”/2010.

Bartek Jarmoliński odważnie i bezustannie poszukuje nowych środków wyrazu, zarówno w na poziomie warsztatowym, w malarstwie i video- performance, jak i w podejmowanej problematyce. Nie boi się tematów trudnych i kontrowersyjnych, jest otwarty na dialog z odbiorcą. Jego cykl malarski, zatytułowany Ingerencja/Muzeum z 2013 roku, jest próbą konfrontacji sztuki dawnej, klasycznej z działaniami awangardowymi, polegającymi na dosłownym nawiązaniu do interwencji miejskich Bunksy’ego, współczesnego brytyjskiego artysty graffiti, przekazującego przypadkowemu widzowi swoje komunikaty społeczno-polityczne w nieoczekiwanych miejscach publicznych. Bartek zamiast przestrzeni miejskiej wybiera natomiast kameralna z natury przestrzeń muzeum, świątyni sztuki, demitologizując w ten sposób role i znaczenie tej instytucji, a zarazem zastanawiając się, co widz może wynieść z muzealnej wizyty. Cykl ten ma dodatkowe znaczenie w kontekście łódzkich korzeni Bartka Jarmolińskiego i lokalnego kultu awangardy oraz działań Muzeum Sztuki.

Z kolei cykl malarski ,,Organika” z lat 2013-2014 polega na dosłownym uzewnętrznianiu tego, co człowiek „ma” w środku, czyli narządów ludzkiego ciała: układu pokarmowego, sercowego, krwionośnego itp.. Prace te są szokującym niekiedy dosadnością formy komentarzem do przemijania i starzenia się ludzkiego organizmu, zachodzących w nim zmian w czasie wszechobecnego kultu młodości.

Monika Nowakowska

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.artysci-lodzkie.pl/pl/artysta/j/bartlomiej-jarmolinski/