Katalog artystów

Dołącz

Kto może dołączyć do katalogu artystów?

Dołączyć swoją sylwetkę mogą twórcy związani z województwem łódzkim, którzy tu tworzą, pracują, mieszkają. Interesują nas twórcy zajmujący się sztukami wizualnymi. Warunkiem jest ukończenie studiów na uczelni artystycznej / wydziale o takim profilu i min. 3-letnia praktyka artystyczna po studiach. Zależy nam na artystach, którzy udowodnili, że są w stanie tworzyć samodzielnie po ukończeniu studiów. Twórcy, którzy nie ukończyli kierunku artystycznego, mogą zgłaszać swoje profile, jeśli posiadają min. 3-letni udokumentowany dorobek twórczy w postaci wystaw i artykułów w prasie. Swój dorobek mogą również zgłaszać twórcy działający na pograniczu sztuki i designu, którzy twórczo wykorzystują możliwości obu dziedzin. Interesują nas artyści poszukujący nowych rozwiązań w obszarze  danej dziedziny sztuki lub eksperymentujący z różnymi mediami, wchodzący w dialog kontekstami społecznymi, historycznymi, prezentujący oryginalne spojrzenie na rzeczywistość.

Kto może zgłosić artystę do katalogu?

Swoje profile mogą zgłaszać sami artyści. Twórców mogą proponować też teoretycy sztuki, kuratorzy, instytucje kultury. Można proponować zarówno artystów współczesnych różnych pokoleń, jak i twórców już nieżyjących, których sztuka warta jest przypomnienia i upowszechnienia.

Jakich propozycji nie przyjmujemy?

Nie interesują nas prace tworzone z myślą o przeznaczeniu komercyjnym, np. fotografia i grafika reklamowa, sztuka użytkowa, np. różnego rodzaju ozdoby, biżuteria itp. Szczegółowe informacje o warunkach pod adresem mailowym


sid@doc.art.pl


ABY DOŁĄCZYĆ SYLWETKĘ ATYSTY/ARTYSTKI DO KATALOGU NALEŻY:


1. Wykazać związek artysty/artystki z województwem łódzkim, spełniając min. jedno z poniższych kryteriów:

- artysta/artystka obecnie mieszka i tworzy w Łodzi lub innych miejscowościach w woj. łódzkim,

- w pewnym okresie twórczości, artysta /artystka był(a) związany(a) z województwem i stworzył(a) tu ważne cykle swoich prac lub/i zaznaczył(a) się swoją postawą w środowisku artystycznym, np. prowadząc galerię, stowarzyszenie, pracownię lub inne in inicjatywy twórcze,

- działa w związkach, stowarzyszeniach, inicjatywach promujących sztukę na terenie województwa, wykłada w szkole/uczelni na terenie województwa,

- identyfikuje się z Łodzią lub inną miejscowością z województwie, zaznaczając to w artystycznym cv, katalogach wystaw i innych publikacjach.

2. Przysłać profesjonalny tekst o twórczości:

- tekst nie może być pisany przez samego artystę/artystkę,

- teksty powinny być pisane przez teoretyków sztuki (np. przez krytyków i historyków sztuki); teksty mogą zgłaszać też studenci kierunków zajmujących się teorią sztuki oraz artyści specjalizujący się w tym samym medium – doktoranci uczelni artystycznych oraz artyści posiadający stopień: dr, dr hab. lub tytuł prof. (np. profesor wykładający video-art, może napisać tekst o innym artyście video-art),

tekst powinien zawierać:

- podstawowe informacje o artyście (np. data ur., miejsce zamieszkania, ukończona uczelnia, nagrody, ważniejsze wystawy itp., podane w formie opisowej, nie w podpunktach).

- omówienie postawy twórczej zawierające informacje na temat: technik i mediów, którymi posługuje się artysta, cech formalnych twórczości, podejmowanych tematów, ważniejszych cyklów i prac, ewentualnie odniesień do historii sztuki i sztuki współczesnej (umiejscowienie twórczości omawianego artysty w relacji do prac innych artystów podejmujących podobne zagadnienia).

- tekst powinien zostać nadesłany w pliku umożliwiającym edycję: np. doc, odt, rtf,

- jeżeli tekst nadsyła artysta/artystka lub osoba/instytucja nie będąca autorem tekstu, prosimy o informację czy autor(ka) tekstu wyraził(a) zgodę na publikację na stronie www.artysci-lodzkie.pl; w przypadku tekstu publikowanego wcześniej, np. w katalogu, czasopiśmie, portalu internetowym, należy dostarczyć również informację o zgodzie wydawcy na publikację na stronie www.artysci-lodzkie.pl

3. Nadesłać dokumentację fotograficzną prac:

w formacie jpg – od 2 do 50 fotografii, (min. 800 pikseli na dłuższym boku zdjęcia). Można nadesłać również linki do video zamieszczonego na YouTube oraz linki do innych stron zawierających informacje o artyście.

ZGŁOSZENIA NIE SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WARUNKÓW NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów budzących wątpliwości.

 

  

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.artysci-lodzkie.pl/pl/dolacz/